HESTEPASSET

Opbevaring af pas – Opbevares på opstaldningssted eller hos ejeren?

Hvis brugeren af hesten ikke er ejeren, er bruger og ejer forpligtet til at indgå en aftale om, hvem der er ansvarlig for efterlevelse af forordningens bestemmelser. Det vil sige, at både ejer og bruger har et ansvar for indgåelse af en aftale. En aftale kan være skriftlig eller mundtlig. Personer, der kortvarigt anvender hesten, fx en rytter, der rider hesten, anses ikke for bruger i denne forstand.

 

Det er hestens ejer, der er ansvarlig for, at hesten er identificeret og har et hestepas. Det er derimod brugeren af hesten, der er ansvarlig for, at passet kan fremskaffes, når hesten er opstaldet på en rideskole, hestepension, i forbindelse med græsning m.v.. Definitionen af bruger er bred og kan medføre, at f.eks. ejer af opstaldningsstedet vil blive anset for at være hestens bruger. Det originale pas skal kunne fremskaffes umiddelbart, både i forbindelse med medicinering og ved kontrolbesøg fra offentlige myndigheder. Det kan derfor være nødvendigt at opbevare hestepasset på opstaldningsstedet. Hvis hesteejeren ikke ønsker dette, bør der udfærdiges en aftale mellem staldejer og hesteejer om, at sidstnævnte er ansvarlig for fremskaffelsen.

Find flere informationer på

www.hestekontoret.dk

www.foedevarestyrelsen.dk

Arden Sports Rideklub har på baggrund af disse informationer, besluttet at vi ikke vil tage ansvaret for jeres hestepas. Dette har vi gjort på baggrund af ” Definitionen af bruger er bred og kan medføre, at f.eks. ejer af opstaldningsstedet vil blive anset for at være hestens bruger”, alt det praktiske dette vil medføre, den tid det vil kræve og ikke mindst, det ansvar dette medfører. Vi har desværre ikke nogen der kan/vil påtage sig dette ansvar.

Vi har valgt at lave en skriftlig aftale med hesteejer, som så selv er ansvarlig for den umiddelbare fremskaffelse af passet i forbindelse med kontrolbesøg fra myndighederne eller ved veterinær behandling af hesten..

Du bedes derfor underskrive vedlagte papir, og aflevere til den kontrakt ansvarlige (staldudvalget).

Mvh Bestyrelsen

Arden Sports Rideklub

 

 

 

Aftale mellem hesteejer og Arden Sports Rideklub, Brovej 5

 

 

EJER AF HESTEN FORPLIGTER SIG TIL AT FREMSKAFFE DEN NØDVENDIGE DOKUMENTATION HERVED HESTENS PAS UMIDDELBART, I TILFÆLDE AF MEDICINERING OG VED KONTROLBESØG FRA OFFENTLIGE MYNDIGHEDER.

 

Sted:                              dato:                          20     

EJER:__________________________________

ADRESSE:_______________________________

TELEFONNR._____________________________

 

 UNDERSKRIFT:___________________________