Frameldingsfrist for undervisning, halkort og ekstern: løbende måned 30 dage. (Eksempel: melder fra den 10. maj, så betaler du frem t.o.m. 30. juni)

Framelding kontingent: løbende måned 30 dage. Dvs. framelding for 1. halvår skal ske senest 30. november. Framelding 2. halvår skal ske senest 31. maj.

Framelding sker ved at sende mail til: kasserer@ardenrideklub.dk